3.19.2012

Piiskop Belmonte määras mind taas EKN'i teoloogiakomisjoni liikmeks

17. märtsi 2012 määrusega määras Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku piiskop Jose Elmer Belmonte mind taas Eesti Kirikute Nõukogu teoloogiakomisjoni liikmeks Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku esindajana. Paraku oli see rõõm üürike.........

3.02.2012

Apostellik õnnistus

Reedel 2. märtsil 2012 andis Eesti Apostellik administraator piiskop Philippe Jourdan mulle apostelliku õnnistuse! Laudetur Jesus Christus!

Karismaatilise Episkopaalkiriku statistikast

Karismaatilise Episkopaalkiriku Patriarhi Nõukogu andmeil on üle kogu maailma Karismaatilises Episkopaalkirikus 42 piiskopkonda 46 aktiivpiiskopiga ning 1021 preestri ja diakoniga 1270 koguduses teenimas. Igapühapäevane missalosalejate keskmine arv on 127 000. USA-s teenib 6 piiskopkonnas 7 piiskoppi, 256 preestrit ja diakonit 86 koguduses; keskmine igapühapäevane missalosalejate arv on 2847 (keskmiselt ühes koguduses 33 inimest). Filipiinidel on 6 piiskopkonda 7 piiskopiga, 198 preestri ja diakoniga teenimas 52 koguduses. Brasiilias on 5 piiskopkonda 7 piiskopiga ja 101 preestri ning diakoniga teenimas 45 koguduses, konfirmeeritute koguarv on 16 338. Aafrikas teenib 23 piiskopkonnas 25 piiskoppi ning 597 preestrit.

3.01.2012

Suspensioon on ära võetud!

23. veebruaril teatas patriarh Craig Bates isa Heigo Ritsbekilt suspensiooni äravõtmisest. Mis tähendab, et dr Heigo Ritsbek võib taas tegutseda täisõigusliku Karismaatilise Episkopaalkiriku preestrina piiskop Jose Elmer Belmonte alluvuses olles ja piiskop Belmonte poolt antud ettekirjutisi järgides. Samuti on taastatud isa Heigo Ritsbeki staatus Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku esindajana Eesti Kirikute Nõukogu Teoloogilises Komisjonis.